مرکز اسناد انقلاب اسلامی

روایت برگزیده
در یکی از سفرهای جبهه ... وقتی در گُردان‌ها برای سخنرانی می‌رفتیم بچه‌ها برای کمک به پناهگاه‌سازی از بین خودشان پول جمع می‌کردند و به من می‌گفتند تحویل حضرت امام بدهید من هم می‌گفتم انشاءالله. این پول‌ها که بیشتر اسکناس‌های ده تومانی و بیست تومانی بود یک پلاستیک بزرگ شد.
درخواست مردم از نمایندگان مجلس برای عزل بنی‌صدر

چه کسانی مخالف عزل بنی‌صدر بودند؟

درنگی در خاطرات آیت‌الله فاضل استرآبادی

موضع امام خمینی در مواجهه با جریان شریعتی

۱