مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوعات
نام نویسنده: اصغر صارمی شهاب
زندگی نامه: ایشان در همدان متولد شده اند. کارمند وزارت کشور و دانشجوی دکتری علوم سیاسی هستند. عناوین پژوهش های ایشان به شرح زیر است: مقالات ديپلماسي (در چهار شماره)،‌ روزنامه کار و کارگر، 1376 اقليت چيست؟ روزنامه همشهري، 1373 آزادي و برابري (دو شماره)، روزنامه همشهري، 1373 رسانه‌ها و جهان اسلام، مجله بصائر، 1377 اقتصاد ايران، مجله صفحه اول، 1377 فلسفه سياسي افلاطون، مجله آزادگان، 1374 علل انقلاب اسلامي، مجله بصائر، 1377 کتاب‌ها تحريم‌هاي اقتصادي، وزارت خارجه، وزارت خارجه، 1376 احزاب دولتي، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1378 پنجاه تفکر معاصر در روابط بين‌الملل، وزارت خارجه، وزارت امورخارجه، زير چاپ