مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوعات
مخاطب گرامی تا اطلاع ثانوی جهت خرید کتاب از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید
نام کتاب: تاریخ شفاهی چگونگی شكل گیری و تأسیس جامعه ی اسلامی دانشجویان (مصاحبه با اعضای هیئت مؤسس)
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
قیمت: ۱۳۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۰
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۳۷-۳
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

پس از رحلت امامخمینی(ره)، جامعهی اسلامی دانشجویان اعلام موجودیت نمود و در شرایطی كه جوِ سنگینِ ناشی از یكهتازی دفتر تحكیم وحدت اجازهی ابراز وجود بههیچ تشكّل و جریانی را در دانشگاهها نمیداد، با شعار حمایت از خط رهبری شروع به فعالیت كرد. این تشكّل علیرغم برخوردهای تند و حذفی دفتر تحكیم وحدت دانشجویان و مدیریت حاكم در وزارت علوم و دانشگاهها موفق به شكستن جو تكصدایی و انحصار در دانشگاهها شد. با راهاندازی جامعهی اسلامی دانشجویان و گذر از سالهای سخت اواخر دههی شصت و اوایل دههی هفتاد، بهتدریج سایر تشكّلها و اتحادیهها نیز توانستند اعلام موجودیت كرده و فعالیت نمایند. اگر دفتر تحكیم وحدت دانشجویان را اولین تشكّل دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدانیم، جامعهی اسلامی دانشجویان دومین تشكّل است كه در محیط دانشگاه اعلام حضور كرده و به فعالیت خود ادامه داده و پابهپای تاریخ انقلاب اسلامی پیش آمده است.