مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوعات
مخاطب گرامی تا اطلاع ثانوی جهت خرید کتاب از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید
نام کتاب: حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی
نام نویسنده: مقصود رنجبر
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: حقوق سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
قیمت: ۱۴۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۴
قطع: رقعی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

نگرش امام (ره) به انسان، نگرشی قرآنی است كه بر اساس آن خداوند به انسان كرامت عطا كرده است و كرامت خدادادی انسان به هیچ روی از او سلب نمی شود. بنابراین از لحاظ نظری و عملی ،اندیشه و اقدامات امام (ره) را می توان در مسیر تحقق و نهادینه كردن حقوق اساسی مردم و رعایت آنها از سوی حكومت دانست؛ زیرا از لحاظ نظری، بدون رعایت حقوق مردم نمی توان به هدف نهایی اسلام و به عبارت دیگر، سعادت و رستگاری رسید. بنابراین به نظر ایشان ، حكومتی اسلامی است كه هدف اصلی آن برقراری عدالت و رعایت حقوق افراد در جامعه است.در این كتاب، ابتدا حقوق و آزادیهای فردی در اندیشه های غربی همراه سیر تحول تاریخی مفهوم آن، مبنای بررسی قرار گرفته، سپس مبانی نظری برداشت امام (ره) از حقوق و آزادیهای فردی بررسی شده و در پایان وجوه مختلف حقوق و آزادی های فردی از دیدگاه امام (ره) ، كه خود شامل حقوق سیاسی و مدنی ، قضایی و اقتصادی است، نیز محور اندیشه های سیاسی وی، كه همانا سعادت دنیوی و اخروی است، موضوع تحلیل قرار گرفته است.