مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام مترجم: معصومه تقی زاده
معرفی مترجم: