مرکز اسناد انقلاب اسلامی

روایت برگزیده
مختصری درباره مشی اخلاقی و مدیریتی شهید رجائی

امام فرمودند: «حفاظت از جان آقای رجایی امری است واجب»

بعد از حادثه انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی یک روز حاج احمد آقا از بیت امام زنگ زدند و به ما گفتند که بنا به دستور امام حفاظت از جان آقای رجایی امری است واجب و حتی یک روز آیت‌الله شیرازی نیز گفته بود که «من خیلی نگران جان آقای رجایی هستم و باید مواظب او بود.» ایشان به ما گفته بودند که همه روز برای او آیت‌الکرسی بخوانیم.
ویژه‌نامه‌ها
+