مرکز اسناد انقلاب اسلامی

+
بازنشر به بهانه سالروز سقوط رضاخان

"60 ثانيه با تاريخ" با موضوع "حقارت رضاخان"

سرمقاله
تطهیرناشدنی

نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی

بسیاری از مورخین و صاحب نظران بر این باورند که در رژیم پهلوی قوه قضائیه تقریبا به طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضائی منعکس کننده میل دولت بود. علاوه بر این شعاع عمل قوه قضائیه به تدریج با گسترش دادگاه‌ها نظامی و دادگاه‌های اختصاصی غیرنظامی محدود شده بود. بنابراین تحت حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه هر دو، نظام قانونی مملکت بر این اساس مبتنی شده بود که حکومت اشتباه نمی‌کند. روند سیستم قضا در رژیم پهلوی باعث شد قضات و وکلای دادگستری از نخستین گروه‌هایی باشند که در سال 1356 نارضائی خود را از رژیم علنی سازند به طوری که اکثریت آن‌ها در سال 1357 به موج انقلاب پیوستند.
بازنشر به بهانه سالروز سقوط رضاخان

"60 ثانيه با تاريخ" با موضوع "حقارت رضاخان"

میراث اشغال ایران توسط متفقین

پیامدهای اشغال سبزوار در شهریور 1320

میراث اشغال ایران توسط متفقین

آوارگی مردم اروميه در پی تجاوز قوای متفقين

ناگفته‌های سقوط رضاخان

چرا در شهریور 1320 ایران اشغال شد؟

ویژه‌نامه‌ها
+

ویژه‌نامه انتخابات ریاست‌جمهوری

همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار "ویژه‌نامه انتخابات ریاست‌جمهوری" درصدد روایت انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در دهه‌های گذشته برآمده است.